Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

E-mail Εκτύπωση PDF

Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα α΄ εξαμήνου 2018, που ανέρχεται σε:

  • 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και
  • 274,10 € για οικογενειακό ασφαλιστήριο

Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €.

Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους - ασφάλιστρα α΄ εξαμήνου 2018».

Τα μέλη που έχουν ενημερωθεί από το Δ.Σ. περί συμψηφισμού των ασφαλίστρων με παροχές που αιτήθηκαν, δεν υποχρεούνται στην καταβολή των ανωτέρω ποσών.

Παρακαλούνται επίσης τα μέλη με παλαιότερες οφειλές να τις εξοφλήσουν ΑΜΕΣΑ διότι το ΛΕΑΔΙ είναι υποχρεωμένο από την ασφαλιστική σύμβαση να ενημερώσει σχετικά την GENERALI προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής, σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018 08:19

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

E-mail Εκτύπωση PDF
Ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Ι την Τετάρτη 23 Μαΐου και ώρα 12.30 μ.μ., στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και επαναληπτική την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 21 Μάιος 2018 08:09

Διευκρίνιση αναφορικά με το τέλος σύνταξης επιταγής 0,12 €

E-mail Εκτύπωση PDF
Ενημερώνονται οι συνάδελφοι αναφορικά με την καταβολή τέλους εκ 0,12 € υπέρ ΛΕΑΔΙ για τη σύνταξη επιταγής κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού ή για τη σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση, πως από το ΛΕΑΔΙ διατίθενται πλέον ένσημα 0,12 € και όχι 0,06 €. Επομένως θα επικολλάται ένα (1) ένσημο των 0,12€ και όχι δύο (2) των 0,06 €. Διευκρινίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων του ενός αντιγράφων, εφόσον η επίδοση γίνεται σε πολλούς, το σχετικό ένσημο προσαρτάται στο ένα μόνο αντίγραφο, γίνεται δε μνεία και στα υπόλοιπα (άρθρο 7 παρ. 1 δ του Καταστατικού του ΛΕΑΔΙ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

E-mail Εκτύπωση PDF
Παρακαλούνται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI να τακτοποιήσουν το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2018 την εισφορά τους για τα ασφάλιστρα του β΄ εξαμήνου 2017, που ανέρχεται σε: - 127,60 € για ατομικό ασφαλιστήριο και - 274,10 € για οικογενειακό ασφαλιστήριο Στα ζευγάρια ασφαλισμένων συναδέλφων, ο μεν συνάδελφος με προστατευόμενα μέλη καταβάλει 146,60 € και ο/η σύζυγος 127,60 €. Η καταβολή γίνεται στον λογαριασμό όψεως του ΛΕΑΔΙ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: 5406 047609 555 με αιτιολογία: «ονοματεπώνυμο μέλους - ασφάλιστρα β΄ εξαμήνου 2017». Τα μέλη που έχουν ενημερωθεί από το Δ.Σ. περί συμψηφισμού των ασφαλίστρων με παροχές που είχαν αιτηθεί, δεν υποχρεούνται στην καταβολή των ανωτέρω ποσών. Παρακαλούνται επίσης τα μέλη με παλαιότερες οφειλές ασφαλίστρων να τις εξοφλήσουν ΑΜΕΣΑ διότι το ΛΕΑΔΙ είναι υποχρεωμένο από την ασφαλιστική σύμβαση να αποστείλει προς την GENERALI λίστα με τα μέλη που δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής τους σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο. Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 19 Απρίλιος 2018 13:21

Σελίδα 1 από 40