Ιωάννης Δομπόλης

Εκτύπωση
Ο Ιωάννης Δομπόλης , που ο πατέρας καταγόταν από την Κρετσούνιστα Ιωαννίνων .Γεννήθηκε το 1769 , έμπορος στη Ρωσία ,  φίλος του Καποδίστρια , υπηρετεί το Εθνος από διάφορες θέσεις αμισθί , με τη διαθήκη του το 1849 άφηνε 8.000.000 δρχ. για να ιδρυθεί το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο .